Kindertehuis Sayap Kasih 2

Sayap Kasih 2

Voor een goed begrip over de inzamelcampagne van Viae Vitae voor kindertehuis Sayap Kasih 2, moeten we terug naar 2003. In dat jaar wordt in de plaats Woloan op het eiland Sulawesi een verpleeghuis voor ernstig en meervoudig gehandicapte kinderen geopend.

Het tehuis richt zich in eerste instantie op het bieden van 24 uurs-verzorging aan de jonge bewoners, van wie de levensverwachting in Indonesië kort is. De veilige omgeving van het tehuis en de toewijding van de goed opgeleide Indonesische verplegers blijkt zo heilzaam, dat de oorspronkelijke doelstelling –kinderen in de weinige tijd die hen rest optimaal te verzorgen– na enkele jaren wordt bijgesteld naar een aanpak voor de lange termijn. De kansloos geachte baby’s en peuters groeien dankzij goede voeding, persoonlijke hygiëne en aandacht voor hun mentale en fysieke ontwikkeling uit tot kinderen. Kinderen, die ondanks hun zware handicap een menswaardig bestaan leiden.

Ruim tien jaar na de start verblijven in kindertehuis ‘Sayap Kasih’ zo’n 20 meervoudig gehandicapte bewoners, variërend van 3 tot 39 jaar. Ook de jongeren en jongvolwassenen zijn en blijven voor alle aspecten van hun bestaan afhankelijk van de zorg van anderen. Ze blijven dat de rest van hun leven.

De behandeling in het tehuis is naast het leveren van goede zorg ook gericht op het stimuleren van de capaciteiten van de bewoners. Hoe gering ook, een vooruitgang op het motorische, cognitieve of zintuigelijke vlak is juist voor hen van grote waarde.

sayap kasih 2

Een tweede opvangtehuis is nodig én logisch

De goede resultaten van het eerste tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen op Woloan, Sulawesi, hebben inmiddels tot gevolg dat Kindertehuis ‘Sayap Kasih’ nagenoeg de laatste plek bezet is. De kinderen van weleer zijn uitgegroeid tot jongvolwassenen, die hard toe zijn aan opvang onder leeftijdsgenoten. Het tehuis voldoet nog altijd uitstekend als zorgplek, maar de oudste onder de bewoners voelen zich niet meer thuis tussen de kleintjes. Het belemmert hun ontwikkeling, merken de begeleiders, temeer omdat het leven in het tehuis zich grotendeels afspeelt in gezamenlijke ruimtes.

… en biedt andere kinderen een kans

Tel hier bij op dat het capaciteitsplafond bijna is bereikt en de wachtlijst van gehandicapte kinderen lang is, en de bouw van een tweede opvangtehuis is even onontbeerlijk als logisch. De oudste bewoners schuiven door naar Sayap Kasih 2 en maken zo plaats voor ernstig gehandicapte baby’s, peuters of jonge kinderen die door ouders en familie niet verzorgd kunnen worden. Omdat het nieuwe tehuis niet meteen vol is met de overplaatsing van de jongvolwassenen uit Sayap Kasih 1, biedt het bovendien de kans om andere ernstig gehandicapte jongeren uit de omgeving van Woloan de speciale verzorging en verpleging te bieden die ze node missen.

Een tweede project kortom, dat schreeuwt om realisatie. De wil is er, de kennis zeker ook, zelfs de grond voor Sayap Kasih 2 ligt al te wachten. En de lokale aannemers en werklui staan in de startblokken. Nu alleen het geld nog.

polaroid sayap kasih

106.000 euro voor een kindertehuis

Het tweede tehuis voor meervoudig gehandicapte jonge mensen wordt twee fases gebouwd in Tomohan, Sulawesi. Het project waarvoor Viae Vitae nu geld inzamelt, behelst de bouw van de begane grond van Sayap Kasih 2. In een later stadium krijgt het tehuis mogelijk nog een extra verdieping.

Volgens de begroting die een plaatselijke aannemer op verzoek van stichting Viae Vitae opstelde, kan de eerste fase van het tehuis worden gebouwd voor 1.738.100.000 roepia, oftewel 120.000 euro. De bouwsom is inclusief schilderwerk, sanitair, vloeren en betegelde wanden.

De stichting heeft via fondsen al een basis weten te leggen van 14.000 euro. Voor de ontbrekende 106.000 euro zoeken we bedrijven, organisaties en individuele personen die willen meebouwen, door een bedrag te doneren. Een bijdrage in natura –bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van hulpmiddelen of het leveren van spullen voor de inrichting en aankleding van het tehuis– behoort ook tot de mogelijkheden.

… én een impuls voor de lokale economie

De stichting laat het tehuis bouwen door aannemers uit de regio Woloan. Ze geeft daarmee een welkome impuls aan de economie op het eilanden weet tegelijk de kosten te drukken. De lonen en de prijzen van bouwmateriaal liggen in Indonesië nu eenmaal een stuk lager dan in Nederland.

Viae Vitae streeft er naar het benodigde geld over enkele maanden bij elkaar te hebben, zodat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de bouw. De stichting zal haar donateurs via de internetsite op de hoogte houden over de besteding van hun gelden en over de voortgang van het project.

BTN doneren viae vitae