viae vitae kinderen

Viae Vitae: oorsprong

De stichting Viae Vitae is opgericht in 2006.
De doelstelling van Viae Vitae is verwoord in de statuten, artikel 2 lid 1:

“De stichting heeft ten doel aan armen en rechtelozen een menswaardig bestaan te geven, ongeacht hun sekse, geloof, ras of afkomst en streeft hierbij naar het bewerkstelligen van sociaal en economisch rechtvaardige omstandigheden. Er is bijzonder aandacht voor projecten die direct of indirect gericht zijn op het welzijn van jongeren.”

Om dit doel te bereiken doet stichting Viae Vitae aan fondswerving in brede zin: particuliere- en bedrijvendonaties, acties, schenkingen en legaten, subsidies en sponsoring.

Aanleiding

Aanleiding tot de oprichting van de stichting Viae Vitae was de kreet om hulp van ‘Yamaru Indonesië’. Deze stichting is reeds 30 jaar actief in het noorden van het eiland Sulawesi, waar ze de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kansarme kinderen en hun ouders probeert te verbeteren.

De stichting doet belangrijk werk, ze beheert een aantal projecten, waaronder:
• een gezinsvervangend tehuis ‘Sayap Kasih’ voor meervoudig gehandicapte kinderen en jongvolwassenen in Woloan op Sulawesi
• een beroepsopleiding voor fysiotherapie ‘Akademi Fisioterapi St. Lukas’ in Tomohon, Sulawesi
• een project voor agriculture

Viae Vitae streeft ernaar financieel draagvlak en daardoor meer zekerheid en mogelijkheden aan de stichting Yamaru Indonesië te geven.

logo footer viae vitae