Scholing medewerkers Sayap Kasih: masterplan

Scholing medewerkers Sayap Kasih

Tijdens één van de bezoeken van Frans van Beugen aam kindertehuis Sayap Kasih is gesproken met de medewerkers van Sayap Kasih. Zij vertelden dat zij graag meer kennis zouden krijgen over de behandeling en verzorging van meervoudig gehandicapte kinderen. In overleg met de Prinsenstichting in Purmerend (een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen) is een masterplan opgesteld om scholing te gaan verzorgen.

Het bezoek in beeld:

Voor Indonesië

Vanuit Amerpoort

Scholing medewerkers Sayap Kasih: masterplan

Het masterplan bestaat uit drie stappen:

  1. Bezoek van twee medewerkers van de Prinsenstichting aan Sayap Kasih. De medewerkers hebben een week meegewerkt , bijscholing gegeven en een onderzoek gedaan op welke onderdelen (bij-)scholing nodig en gewenst is. Dit heeft geleid tot een opleidingsplan dat door alle partijen is vastgesteld.
  2. Twee medewerkers van Sayap Kasih mochten naar Nederland komen om hier te worden bijgeschoold. Deze bijscholing is uitgevoerd door de Prinsenstichting in Purmerend en Amerpoort in Baarn.
  3. De scholing wordt verzorgd door middel van videoconferencing. In Nederland is een deskundig docent en een tolk aanwezig. In Indonesië zitten alle medewerkers voor het scherm. Daardoor ontstaat een interactief webinar: vragen kunnen worden gesteld en de docent kan inspelen op actuele vragen en problemen. Op deze manier kan de best mogelijke scholing voor de medewerkers van Sayap Kasih worden verzorgd.

Voor de videoconferencing is het noodzakelijk dat er in het tehuis een goede IT infrastructuur is en dat ook goede apparatuur aanwezig is. Viae Vitae heeft een sponsor (CAB Holland te Gorinchem) gevonden die de totale benodigde apparatuur ter beschikking stelt. Ook hebben we een IT engineer gevonden die het geheel wil aansluiten en ervoor wil zorgen dat de beeldverbinding met Nederland tot stand gebracht kan worden. De planning is dat in het derde kwartaal van 2019 alles is aangesloten zodat vanaf het 4e kwartaal de webinars verzorgd kunnen gaan worden.

 

Heeft u nog vragen neem u dan contact op met het secretariaat van Viae Vitae: Telefoon: (06) 53 772 531 odf stuur een mailtje.