Kruger Consultants

“Eén project, één focus.
Het past naadloos in onze filosofie.”

Ton Moonen en kruger donateur viae vitae

Tot de eerste donateurs voor het project Sayap Kasih 2 behoort ook Kruger Consultants uit Rotterdam. Het in het vaderlandse bedrijfsleven hoog aangeschreven adviesbureau hoefde niet lang na te denken over een gift aan Viae Vitae. Partner Ton Moonen: “Eén project, één focus. Het past naadloos in onze filosofie.”

Heeft Kruger toevallig advies verstrekt aan de stichting, dat hun aanpak zo in lijn is met jullie benadering?

“Haha, nee hoor. Dat hebben de mensen achter Viae Vitae niet nodig.Ze zijn gepokt en gemazeld in het zakelijk bestaan. Dat zie je scherp terug in de doelstichting van Viae Vitae: er is één duidelijke visie en die wordt vervolgens heel pragmatisch ingevuld. Tel daar het enthousiasme dat ze aan de dag leggen voor hun project bij op, en je hebt ons voor je gewonnen.”

Als bedrijf met 30 gespecialiseerde medewerkers zijn jullie in veel sectoren actief. Hoort ontwikkelingshulp of de charitatieve wereld daar wellicht ook toe?

‘‘Dat had gekund, maar Kruger is ten eerste specifiek gericht op de Nederlandse markt en we rekenen overheden en instellingen niet tot onze klanten. De kern van ons werk is het geven van deskundig advies aan bedrijven die kampen met vraagstukken. Dat kan gaan over een nog beter verdienmodel, over ICT- oplossingen, maar ook over het voortbestaan van een onderneming die onder druk staat. We opereren aan beide kanten van het spectrum, zeg ik altijd.’’

Is maatschappelijk ondernemen een issue dat langskomt als jullie mensen toch bezig zijn een bedrijf van nieuwe impulsen te voorzien?

“Maatschappelijk ondernemen is bijna een vanzelfsprekendheid voor een bedrijf met een gezonde positie. Het is geen doel op zich, maar een belangrijke bijkomstigheid. Dat geldt ook voor Kruger zelf. We steune de bouw van het tweede tehuis in Indonesië, omdat we daarmee iets terug kunnen geven aan de wereld waarin we ons brood verdienen. Voor wat, hoort wat. Het is een cliché, maar tegelijk ook een waarheid.”

Jij en je collega’s beschikken door de aard van jullie werk ongetwijfeld over een groot netwerk. Gaan die nog iets merken van jullie affiniteit met Viae Vitae?

“Dat gaan ze zeker. Ik zal in elk geval mijn contacten aanboren en de boodschap zo breed mogelijk verkondigen. Het doel – de gehandicapte kinderen van Sayap Kasih – heiligt het middel. Ik heb namens de stichting een belangrijk verhaal te vertellen.”