viae vitae kinderen

Wij zijn Viae Vitae

Viae Vitae is doelgericht…

Viae Vitae wil armen en rechtelozen ondersteunen. In het bijzonder de zwakkeren en meest bedreigden zoals vrouwen, kinderen en gehandicapten. Zodat een gelukkiger toekomst in het verschiet ligt.

Dat doen we door organisaties die hulp bieden, financieel, materieel en immaterieel te ondersteunen. In het bijzonder als die hulp –direct of indirect– gericht is op het welzijn van kinderen.
Om dat te bereiken houdt de stichting zich bezig met fondsenwerving in brede zin: van particuliere- en bedrijvendonaties, acties, schenkingen en legaten tot subsidies en sponsoring.

…betrokken

Hulp van Viae Vitae hulp is direct, kleinschalig en dicht bij de mensen. Hierdoor blijft het overzicht behouden – zowel voor u als voor ons. Zo blijven we allemaal betrokken bij de mensen die we helpen. En bij de uitgaven!

Bij Viae Vitae letten we op de kosten en staat transparantie voorop. Dat geldt ook voor het bestuur van de stichting, dat bestaat uit vijf personen afkomstig uit verschillende sectoren van de samenleving. De bestuursleden delen een grote mate van betrokkenheid bij kwetsbare mensen en werken geheel onbezoldigd. De beloning wordt gevormd door de voldoening van geslaagde projecten en door de wetenschap anderen te kunnen helpen.

…professioneel en betrouwbaar

Vooraanstaande mensen zijn niet zomaar bereid hun naam te verbinden aan een goed doel. Onze ambassadeurs doen dat wel. Mensen, die –gezien hun maatschappelijke functies– alle belang hebben bij integriteit. En daarmee een waardig boegbeeld vormen voor onze stichting.

Betrouwbaarheid geldt ook voor de partners waarmee Viae Vitae samenwerkt in het buitenland; Nederlandse organisaties die lokaal goed zijn ingevoerd. Dat voorkomt misverstanden. En… door rechtstreekse samenwerking gaat er geen geld naar personen of instanties die er geen recht op hebben.

Wat is uw geld waard?

Uw geld is in Indonesië meer waard dan hier. Zo kan een gehandicapt kind een jaar opgevangen worden en verzorgd, inclusief begeleiding en revalidatie voor slechts 2000 euro: een fractie van de kosten in Nederland!

Viae Vitae besteedt een zo groot mogelijk deel van het budget aan daadwerkelijke hulp. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. We streven naar een kostenniveau dat lager is dan 15%. Ter vergelijking, het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert 25% als norm voor de kosten van fondsenwerving

Wat kunt u doen?

BTN doneren viae virae

Natuurlijk kunt u doneren.

Uw gift is meer dan welkom. Maar u kunt ook op andere manieren helpen.

Schenken of nalaten?

Geven met ‘de warme hand’ zal u misschien meer aanspreken dan een gangbare testamentaire benoeming. We kunnen u hierin adviseren, eventueel samen met uw notaris.
Via de contactpagina kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij uw beslissing.

Viae Vitae. Geloof in mensen.