All posts tagged Sayap Kasih 2

Gerard Bakker Viae Vitae

Bouw mee aan
kindertehuis Sayap Kasih 2

Sayap Kasih 2 móet er komen, laat daar geen misverstand over bestaan. Niet voor hemzelf of de medebestuurders van Viae Vitae, noch voor de gulle gevers die zich achter het project […]